A bizottság feladatai

2012. október 19-én alakult meg a Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), amely konzultációs, véleményező, javaslattevő és tanácsadó testületként működik.

A bizottság közreműködik a munkaerő-piaci információk, a foglalkoztatási, foglalkoztathatósági adatok és prognózisok alapján a nemzetgazdasági igények és a szakképzés fejlesztésének összehangolásában.

A bizottság működtetésével, a hatáskörébe tartozó javaslatok, állásfoglalások előkészítésével és végrehajtásával, valamint szakmai anyagok előkészítésével kapcsolatos feladatokat a bizottság munkaszervezeteként a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara látja el.

A bizottság öt állandó tagból és tanácskozási joggal rendelkező szakértőkből áll. A bizottságba a területi gazdasági kamarák, a kormányhivatal foglalkoztatási és köznevelési feladatokat ellátó szervezetei, a megyei közgyűlés és az országos munkaadói és munkavállalói szövetségek, illetve azok szervezetei delegálnak tagokat.
 

A bizottság

 • javaslatot tesz a gazdaság igényeit és a munkaerő-piaci kereslet adatait, valamint az országos, regionális, fővárosi és megyei beiskolázást figyelembe véve a szakképzés fővárosi, megyei szükségleteire.
   
 • javaslatot tesz az adott megyében székhellyel rendelkező fenntartó tekintetében, fenntartónként az általuk folytatott szakképzésben indított, állami költségvetési hozzájárulásban részesíthető és a nem támogatott szakképesítésekre (a szakképzés irányaira) és a fenntartó által indítható szakképesítések keretszámaira (beiskolázási arányaira).
   
 • kidolgozza az iskolai rendszerű szakképzés fejlesztésének az adott megyére vonatkozó, a szakképzés irányainak és a beiskolázás arányainak rövid és középtávú tervét tartalmazó koncepcióját (szakképzés-fejlesztési koncepció), amely a megye, illetve a fővárosi területfejlesztési koncepció és területfejlesztési program részét képezi.
   
 • javaslatot tesz az adott megyében a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendeletben meghatározott ösztöndíjra jogosító szakképesítésre, azaz a hiány szakképesítések jegyzékére. A hiányszakmákat tanulóknak tanulmányaik ideje alatt ösztöndíj jár, melynek összege a tanulmányi eredménytől függően 10-30 ezer forint között van.
   
 • fenntartói megkeresés esetén állást foglal a szakképzést érintő fenntartói döntések megyei munkaerő-piaci kereslettel összefüggő megalapozottságáról.
   
 • együttműködik a megyei önkormányzatokkal a szakképzési feladatok és a szakképzésfejlesztés tervezésében.


A szakképzési törvény MFKB-k működéséről rendelkező szakasza 

Szakképzési törvény

Nemzeti köznevelési törvény


 

Minden jog fenntartva © 2013