Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet

Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit, független kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat. Célja, hogy elméletileg és empirikusan megalapozott ismereteket és elemzéseket nyújtson a magyar gazdaság számos területéről és a magyar vállalkozások helyzetét és kilátásait befolyásoló gazdasági és társadalmi folyamatokról.
Az intézet a megyei fejlesztési és képzési bizottságok részére számos elemzést készít, amelyek segítségül szolgálnak az országos és megyei szakiskolai és szakközépiskolai beiskolázási irányok és arányok meghatározásakor.


ELEMZŐ TANULMÁNYOK:


PÁLYAKEZDŐ SZAKMUNKÁSOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

A tanulmányok az alábbi linkekről érhetőek el:

Pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete - 2016

Pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete - 2015

Pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete - 2014


Pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete – 2013


A tanulmányban - többek között - olvashatunk arról, hogy az iskolai végzettség az esetek nagy részében továbböröklődik a családban. A családi háttér nagymértékben befolyásolja a fiatalok iskolai előmenetelét és munkaerő-piaci érvényesülését, beleértve az elhelyezkedési esélyeket, az álláskeresés időtartamát, a továbbtanulásra vonatkozó ambíciókat és a munkanélkülivé válás kockázatát is.

A tanulmány megerősíti, hogy a jobb tanulmányi eredmények később jobb munkaerő-piaci helyzettel járnak együtt. A szakmaváltás, valamint a munkanélkülivé vagy inaktívvá válás is jelentős mértékben függ a pályakezdő családi hátterétől és iskolai eredményeitől. A családi háttér tehát az iskolai eredményeken keresztül közvetve gyakorol hatást a fiatalok munkaerő-piaci érvényesülésére.

Az elemzés foglalkozik az ingázással és a lakóhelyről való elköltözéssel is. A tanulmányból kiderül, hogy a foglalkoztatottaknak körülbelül fele ingázik munkahelyére, emellett a válaszadók közel 70%-a elköltözne lakóhelyéről másik magyarországi városba egy jobb álláslehetőség reményében.

A tanulmány kitér arra is, hogy az elmúlt években jelentősen csökkent a szakiskolákban tanulni vágyók aránya. A felsőoktatásban való tanulási igény viszont a 2009 és 2012 közötti csökkenő tendenciától eltérően 2013-ban ismét növekedett.

A felmérés a szakmájukból kilépőkkel is foglalkozik. A szakképzett pályakezdők között 9 hónappal az iskola elvégzése után a saját szakmájukban nem dolgozók aránya továbbra is magas (körülbelül kétharmados), és az utóbbi négy évben csak kevéssé mérséklődött.

A tanulmány az alábbi linkre kattintva érhető el:

Pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete - 2013SZAKKÉPZŐ ISKOLÁT VÉGZETTEK IRÁNTI KERESLET ÉS KÍNÁLAT VÁRHATÓ ALAKULÁSA

Az éveként ismétlődő felmérések elsősorban arra keresik a választ, hogy a gazdálkodó szervezeteknél a szakképzettséget igénylő munkakörökben milyen létszámváltozás várható az adott időszakot követő 12 hónapban, illetve milyen létszámmozgást valószínűsítenek a következő 3-4 éves időtávon. A kérdőíves kutatás arra is kitér, hogy milyennek ítélik a cégek a pályakezdők felkészültségét, részt vesznek-e a fiatalok gyakorlati képzésében, és mik a tapasztalataik a tanulószerződéses rendszerről.

A kutatás eredményeként elkészült elemzésekből azt is megtudhatjuk, hogy milyen arányban maradnak ki a képzésből a tanulók az iskola befejezése nélkül a különböző iskolatípusokban, milyen arányban helyezkednek el a munkaerő-piacon megjelenő fiatalok saját szakmájukon kívül, továbbá hogyan alakul a szakiskolák és szakközépiskolák szakképző évfolyamaira történő beiskolázás, valamint a várható végzősök száma, és ehhez hogyan viszonyul a gazdasági szereplők várható munkaerő-kereslete.

A tanulmányokból az is kiderül, hogy melyek azok a szakmák, amelyeknél a legnagyobb túlképzés tapasztalható, mely szakmák esetében látszik a legnagyobb hiány a munkaerő-piacon, továbbá mik a pályakezdőkkel legnehezebben betölthető munkakörök.

A tanulmányok az alábbi linkekről érhetőek el:

Szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása - 2016

Szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása - 2015

Szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása - 2014


Szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása - 2013


A tanulmányban olvashatunk többek között a szakképzettek iránti munkaerő-piaci kereslet és kínálat várható alakulásáról, a tanulószerződéses foglalkoztatás jellemzőiről, a pályakezdőkkel nehezen betölthető álláshelyekről, valamint a szakképzésben résztvevőkkel kapcsolatban várható létszámváltozás irányáról, mértékéről.

A tanulmány alapját egy körülbelül 3000 vállalkozásra kiterjedő kérdőíves adatfelvétel képezi, amely 2012 novembere és 2013 februárja között zajlott. A kutatás célja az volt, hogy feltérképezze az üzleti szektor egyes szegmenseinek a szakképző iskolát végzettek iránti keresletét egy éven belüli, illetve három éven túli időtávon, továbbá, hogy ezt összevesse a szakképző iskolák várható kibocsátási adataival.

Összességében elmondható, hogy a tanulmány sajnos megerősíti azt a látható tendenciát, miszerint a szakmunkás kibocsátás nincs összhangban a munkaerő-piaci kereslettel.

Az elemzés egyik legfontosabb következtetése, hogy összességében országosan a jelenlegi trendek fennmaradása esetén a szakmunkás kibocsátásban túlkínálatra lehet számítani, ami viszont jelentős szakmaszerkezeti eltéréseket rejt magában. Az országos túlkínálati adat mögött jelentős részben a következő néhány szakma áll: szociális gondozó és ápoló, logisztikai ügyintéző, fodrász, informatikai rendszergazda és a gyógy-és sportmasszőr.

Egyes szakmák iránt viszont jelentős kereslet várható. Ilyen túlkeresletű szakma az eladó, az autószerelő, a szakács, a pincér és a lovász, ami azonban nem feltétlenül tükrözi a munkáltatói elvárásokat.

A kutatás eredményeként megállapítható, hogy, bár összességében magas szakmunkás kibocsátásra lehet számítani, a vállalkozások mégis szakemberhiánnyal kell, hogy szembesüljenek, mert a végzett tanulók jelentős része várhatóan mégsem jelenik meg a munkaerő-piacon, még a keresett szakmák esetében sem.

A tanulmány az alábbi linkre kattintva érhető el:

Szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása - 2013

 

 

Minden jog fenntartva © 2013